CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Giới thiệu

Chính Sách Quyền Riêng Tư này sẽ giúp người dùng hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng. Nếu chúng tôi thay đổi việc xử lý quyền riêng tư, chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Nếu có bất kỳ thay đổi nào là quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo chi tiết đến người dùng (thông qua hệ thống quản trị thông tin của Publish hoặc gửi đến email người dùng đã đăng ký với Publish).

Cam kết của chúng tôi

Thông tin của người dùng thuộc về người dùng

Chúng tôi phân tích cẩn thận những loại thông tin nào chúng tôi cần thu thập để cung cấp dịch vụ và cải thiện dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi cố gắng giới hạn thông tin chúng tôi thu thập chỉ ở mức chúng tôi cần cho mục đích nêu trên.

Nếu có thể, chúng tôi xóa hoặc ẩn các thông tin chúng tôi đã thu thập khi không cần thiết. Khi xây dựng và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi luôn chú trọng vấn đề bảo mật và đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.

Nguyên tắc chính của Chính Sách Quyền Riêng Tư này là khẳng định thông tin của người dùng thuộc về người dùng, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin nhằm tạo ra lợi ích cho người dùng.

Thông tin của người dùng được bảo vệ khỏi các bên khác

Chúng tôi đảm bảo sẽ từ chối chia sẻ thông tin của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp được người dùng cho phép hoặc theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chỉ chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin không nhân dạng cá nhân cho các đối tác có liên quan (nếu có) để cung cấp hoặc cải thiện, nâng cao sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho người dùng.

Chuyển giao thông tin

Nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bí mật thông tin cá nhân của người dùng và thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao hoặc chịu sự điều chỉnh của một chính sách bảo mật khác.

Thông tin chúng tôi thu thập của người dùng

Thông tin đăng ký tài khoản và mô tả bản thân

Thông tin mua sản phẩm/dịch vụ và thông tin liên quan

Thông tin mà người dùng gửi cho chúng tôi thông quan email hoặc hệ thống trao đổi thông tin, phản hồi/đánh giá của chúng tôi

Thông tin người dùng tham gia các khảo sát hay sử dụng sản phẩm/dịch vụ thử nghiệm của chúng tôi

Thông tin truy cập và hoạt động trên website của chúng tôi

Các thông tin khác mà người dùng cung cấp khi tương tác, dưới bất kỳ hình thức nào, với chúng tôi.

Cookies và các công nghệ theo dõi

Giống như các công ty hoạt động trên các nền tảng website khác, chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác để hiểu rõ hơn (i) việc sử dụng và nhu cầu của người dùng trên website của chúng tôi; (ii) cải thiện và cải tiến các sản phẩm/dịch vụ hiện tại; (iii) cho ra đời các sản phẩm/dịch vụ mới phù hợp trong tương lại và các mục đích tương tự khác.

Lý do chúng tôi xử lý thông tin của người dùng

Thông thường, chúng tôi xử lý thông tin của người dùng khi chúng tôi cần làm như vậy nhằm cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho người dùng và nhằm các “lợi ích hợp pháp”, bao gồm:

  • phát triển và duy trì độ an toàn và hoạt động của website;
  • kiểm tra hiệu suất và chất lượng hoạt động của website của chúng tôi so với mục đích /mục tiêu đã đề ra;
  • ngăn ngừa rủi ro và gian lận;
  • trả lời các câu hỏi cần thiết hoặc cung cấp các loại hỗ trợ khác nhằm lợi ích của người dùng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ;
  • cung cấp và cải thiện các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi;
  • phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu/yêu cầu của người dùng;
  • cung cấp các báo cáo và phân tích;
  • kiểm tra các tính năng và tiện ích bổ sung của sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi;
  • hỗ trợ việc quảng bá, quảng cáo và trao đổi thông tin.

Chúng tôi chỉ xử lý thông tin cá nhân nhằm các “lợi ích hợp pháp” này và các khía cạnh tương tự sau khi xem xét các rủi ro tiềm ẩn đối với quyền riêng tư của người dùng — ví dụ như bằng cách cung cấp sự minh bạch rõ ràng cho việc quản lý quyền riêng tư, giúp người dùng kiểm soát thông tin cá nhân trong các trường hợp cần thiết, hạn chế thông tin chúng tôi lưu giữ, hạn chế những việc chúng tôi thực hiện với thông tin của người dùng, chúng tôi gửi thông tin của người dùng cho bên thứ ba nào hoặc các biện pháp kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ thông tin của người dùng.

Quyền của người dùng đối với thông tin của mình

Người dùng luôn có quyền truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của mình trên https://publish.vn/ bằng cách truy cập vào tài khoản của người dùng. Tùy thuộc vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật của chúng tôi tùy từng thời điểm và sản phẩm/dịch vụ mà người dùng đang sử dụng, người dùng có quyền yêu cầu truy cập, điều chỉnh, sửa, hạn chế hoặc chuyển đổi các nội dung thuộc sở hữu của người dùng sang một nhà cung cấp dịch vụ khác.

Địa điểm chuyển thông tin

Chúng tôi là pháp nhân được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, nhưng chúng tôi có thể lưu trữ, thu thập thông tin cũng như chuyển thông tin trên phạm vi toàn cầu. Khi chúng tôi lưu trữ, gửi thông tin của người dùng ra khỏi hệ thống nội địa (nếu có), chúng tôi có các quy trình và kỹ thuật bảo mật thông tin người dùng, và chúng tôi cố gắng chỉ lưu trữ và gửi thông tin người dùng đến những nước có quy định chặt chẽ về bảo mật thông tin.

Cách thức chúng tôi bảo mật thông tin của người dùng

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi duy trì và cải thiện liên tục hệ thống bảo mật thông tin của người dùng, đồng thời đảm bảo tính an toan và toàn vẹn cho nền tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng ta đều biết thực tế là các phương thức truyền tải dữ liệu qua mạng internet và các phương thức lưu trữ thông tin điện tử không thể an toàn tuyệt đối, do đó chúng tôi cố gắng hết sức trong phạm vi có thể, để bảo mật thông tin của người dùng, nhưng không cam kết bảo đảm hoàn toàn khả năng thông tin bảo mật gặp rủi ro.

Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro cho thông tin của người dùng mà chúng tôi cho là người dùng nên biết, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng và hướng dẫn người dùng thực hiện các bước để được bảo vệ tốt hơn.

Các điều khoản khác

Chính Sách Quyền Riêng Tư này áp dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này mà không cần sự đồng ý của người dùng. Nếu có các thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi của người dùng, chúng tôi sẽ thông báo qua email mà người dùng đã đăng ký với chúng tôi hoặc các phương thức trao đổi thông tin sẵn có trên website của chúng tôi.

Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu nào liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh trao đổi thông tin sẵn có của chúng tôi, yêu cầu của người dùng sẽ được phản hồi trong vòng 72 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu.