ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

https://publish.vn/ cung cấp CMS (Content Management System) nhằm quản trị nội dung các trang blog một cách nhanh gọn trên cơ sở tối ưu giao diện và trải nghiệm người dùng.

https://publish.vn/ thuộc quyền sở hữu và được vận hành, quản lý bởi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục KTGroup được thành lập hợp pháp với mã số doanh nghiệp 0315773194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/07/2019 (“Publish”).

Bằng cách đăng ký tài khoản trên https://publish.vn/ hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Publish, người dùng đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây (“Điều Khoản Dịch Vụ”)

Các dịch vụ được cung cấp bởi Publish bao gồm các dịch vụ, tiện ích, công cụ (kể cả các dịch vụ/tiện ích/công cụ được bổ sung trong tương lai) liên quan đến việc quản trị nội dung, được gọi chung là Dịch Vụ trong Điều Khoản Dịch Vụ này.

Publish giữ quyền cập nhật và điều chỉnh Điều Khoản Dịch Vụ bằng cách đăng tải các cập nhật/điều chỉnh lên https://publish.vn/. Người dùng nên kiểm tra Điều Khoản Dịch Vụ theo thời gian để nắm được bất kỳ cập nhật hoặc điều chỉnh nào có thể ảnh hưởng đến người dùng. Nếu người dùng không chấp nhận những sửa đổi hay điều chỉnh đó, người dùng có thể ngừng sử dụng Dịch Vụ.

Điều khoản về tài khoản

Để truy cập và sử dụng Dịch Vụ, bạn phải đăng ký tài khoản Publish (“Tài khoản”) bằng cách cung cấp tên pháp lý đầy đủ, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác được chỉ định theo yêu cầu. Publish có thể từ chối yêu cầu đăng ký Tài Khoản của người dùng hoặc hủy Tài Khoản hiện có nếu người dùng vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc các nội quy khác được Publish thông báo cho người dùng hay đăng tải lênhttps://publish.vn/, theo quyết định của Publish.

Người dùng cam kết đủ tuổi nhận thức và chịu trách nhiệm đối với hành vi của bản thân để mở Tài Khoản. Trẻ em dưới 15 tuổi không được phép sử dụng Dịch Vụ.

Người dùng xác nhận rằng Publish sẽ sử dụng địa chỉ email người dùng cung cấp khi mở Tài Khoản hoặc do người dùng cập nhật tùy từng thời điểm để làm kênh liên lạc chủ yếu giữa Publish và người dùng. Người dùng phải theo dõi email đã đăng ký với Publish để đảm bảo có thể nhận và/hoặc gửi thông tin cho Publish. Thông tin liên lạc qua email của người dùng với Publish chỉ có thể được xác thực nếu được gửi từ email được đăng ký qua Tài Khoản của người dùng.

Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu của người dùng. Publish không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do người dùng không duy trì tính bảo mật của Tài Khoản và mật khẩu của mình.

Người dùng thừa nhận sẽ chịu trách nhiệm về việc tạo và vận hành Tài Khoản của mình. Người dùng chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động và nội dung như ảnh, hình ảnh, video, đồ họa, nội dung bằng văn bản, tệp âm thanh, mã, thông tin hoặc dữ liệu được tải lên, thu thập, tạo, lưu trữ, hiển thị, hoặc phân phối trên hoặc liên quan đến Tài Khoản của người dùng (“Tài Liệu”).

Kích hoạt dịch vụ

Sau khi tạo Tài Khoản thành công trên Publish, người dùng có thể đăng ký Dịch Vụ thông qua cách điền form yêu cầu Dịch Vụ (hoặc hình thức khác mà Publish sẽ cập nhật tùy từng thời điểm) và tiến hành thanh toán theo các phương thức sẵn có trên Publish tùy từng thời điểm.

Sau khi được xác thực đăng ký Dịch Vụ và thanh toán phí dịch vụ thành công, người dùng thực hiện trỏ tên miền (DNS) về https://publish.vn/để bắt đầu sử dụng Dịch Vụ, người dùng có thể yêu cầu hỗ trợ từ Publish trong quá trình kích hoạt Dịch Vụ.

Các điều kiện chung

Người dùng đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện quy định ở Điều Khoản Dịch Vụ này.

Hỗ trợ kỹ thuật về Dịch Vụ chỉ được cung cấp cho người đăng ký mua Dịch Vụ.

Các Điều Khoản Dịch Vụ được điều chỉnh và giải thích pháp luật Việt Nam.

Người Dùng đồng ý và chấp nhận rằng Publish có thể điều chỉnh Điều Khoản Dịch Vụ tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng tải các sửa đổi và hoặc bổ sung vào Điều Khoản Dịch Vụ trên https://publish.vn/ và các sửa đổi/bổ sung đó có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải.

Việc người dùng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi Điều Khoản Dịch Vụ sửa đổi/cập nhật được đăng lên https://publish.vn/ thể hiện rằng người dùng đồng ý và chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ đã sửa đổi. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Điều Khoản Dịch Vụ, thì có thể xem xét không tiếp tục sử dụng Dịch Vụ.

Người dùng không được sử dụng Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn, các vấn đề liên quan đến bản quyền. Khi sử dụng Dịch Vụ, Người dùng sẽ tuân thủ các quy tắc và quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như quy định của pháp luật hiện hành tùy từng thời điểm.

Người dùng đồng ý không sao chép, nhân bản, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch Vụ ngoài mục đích quản lý nội dung của người dùng thông qua các tính năng của https://publish.vn/ mà người dùng được phép truy cập/sử dụng.

Các thắc mắc về Điều Khoản Dịch Vụ của người dùng sẽ được giải đáp thông qua các kênh hỗ trợ của Publish được đăng tải trênhttps://publish.vn/.

Người dùng hiểu rằng thông tin cá nhân và các nội dung thuộc sở hữu của người dùng có thể được truyền đi giữa các mạng lưới khác nhau và có thể được thay đổi để phù hợp và tương thích với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối.

Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng việc người dùng sử dụng Dịch Vụ, bao gồm cả thông tin được Publish truyền tải hoặc lưu trữ, được điều chỉnh bởi Chính Sách Quyền Riêng Tư được đăng tải tạihttps://publish.vn/.

Tất cả các điều khoản và quy định của Điều Khoản Dịch Vụ sẽ ràng buộc và có hiệu lực điều chỉnh lợi ích của các bên có liên quan trong Điều Khoản Dịch Vụ này và đối với những người có quyền kế thừa, người được chuyển nhượng hợp pháp hoặc đại diện hợp pháp của các bên có liên quan.

Publish có quyền chuyển nhượng Điều Khoản Dịch Vụ mà không cần sự đồng ý của người dùng, dù dưới bất kỳ hình thức nào,. Người dùng không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao Điều Khoản Dịch Vụ, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ của người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Publish.

Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần điều khoản nào, trong Điều Khoản Dịch Vụ này, vì bất kỳ lý do nào, được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khía cạnh nào, thì tính không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác (hoặc không bị ảnh hưởng một phần đến điều khoản khác) của Điều Khoản Dịch Vụ, và Điều khoản Dịch Vụ sẽ được hiểu là điều khoản không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, hoặc một phần của điều khoản đó chưa bao giờ được bao gồm trong Điều Khoản Dịch Vụ.

Quyền của Publish

Publish có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch Vụ vì bất kỳ lý do nào mà không cần bất kỳ thông báo, dưới bất kỳ hình thức nào, tại bất kỳ thời điểm nào. Khi Publish chấm dứt Dịch Vụ theo quyết định của mình mà người dùng sử dụng Dịch Vụ có trả phí thì Publish sẽ hoàn trả số phí chưa được sử dụng tính trên khoản thời gian còn lại của thời hạn sử dụng Dịch Vụ được thỏa thuận giữa Publish và người dùng.

Publish có quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do nào và bất cứ thời điểm nào.

Publish có thể, nhưng không có nghĩa vụ xóa Tài Liệu nếu Tài Liệu vi phạm quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về bản quyền. Trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba chứng minh được vi phạm của người dùng về việc sử dụng Tài Liệu, Publish sẽ xóa Tài Liệu theo những yêu cầu này mà không cần sự đồng ý của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.

Publish có quyền chấm dứt hoặc ngưng cung cấp Dịch Vụ có thời hạn khi người dùng vi phạm quy định của Điều Khoản Dịch Vụ hoặc quy định của pháp luật, hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Publish không sàng lọc hay phê duyệt/kiểm duyệt bất kỳ Tài Liệu nào mà người dùng sử dụng trên https://publish.vn/. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Tài Liệu mình sử dụng, trong trường hợp có bất kỳ nghĩa vụ nào, liên quan đến Tài Liệu, mà phát sinh cho Publish thì người dùng chịu trách nhiệm bồi thường cho Publish.

Publish có quyền cung cấp Dịch Vụ cho các bên thứ ba, theo quyết định của mình, mà không chịu ảnh hưởng bởi những người dùng Dịch Vụ sẵn có, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp Dịch Vụ cho đối thủ cạnh tranh của người dùng.

Trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu tài khoản người dùng trên https://publish.vn/, Publish có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu để xác định hoặc xác nhận quyền sở hữu tài khoản. Tài liệu có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, bản sao của giấy phép kinh doanh, giấy tờ tùy thân có ảnh…

Publish giữ quyền xác định, theo quyết định của mình, quyền sở hữu tài khoản hợp pháp và giữ hoặc chuyển tài khoản cho chủ sở hữu tài khoản hợp pháp. Nếu việc tranh chấp tài khoản trên https://publish.vn/ được đưa ra giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chưa giải quyết xong thì Publish có quyền tạm thời vô hiệu tài khoản/tạm ngưng cung cấp Dịch Vụ cho đến khi tranh chấp được giải quyết xong mà không phải thanh toán/hoàn trả hay bồi thường khoản tiền nào cho bất kỳ người dùng nào hay bên thứ ba có liên quan nào.

Bảo mật

Việc bảo mật thông tin thực hiện theo quy định của Chính Sách Quyền Riêng Tư được đăng tải trên https://publish.vn/

Giới hạn trách nhiệm

Người dùng hiểu rõ và đồng ý rằng, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, Publish sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào dù phát sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc là thiệt hại đặc thù (consequential damages hoặc special damages), bao gồm nhưng không giới hạn, việc thiệt hại mất lợi nhuận, dữ liệu hay bất kỳ thiệt hại vô hình nào khác do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ.

Người dùng hiểu rõ và đồng ý rằng, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, Publish và các nhà cung cấp nếu có (trên cơ sở hợp tác với Publish) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại mất lợi nhuận hay thiệt hại đặc thù nào phát sinh do hay có liên quan đếnhttps://publish.vn/, việc sử dụng/không thể sử dụng Dịch Vụ hay việc áp dụng/thực hiện Điều Khoản Dịch Vụ.

Người dùng đồng ý bồi thường và giữ cho Publish và đối tác, nhân viên, nhà cung cấp của Publish không chịu thiệt hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ việc người dùng vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc quy định của pháp luật.

Người dùng sử dụng Dịch Vụ trên cơ sở tự chịu trách nhiệm và rủi ro. Dịch Vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bất kỳ bảo hành hoặc điều kiện nào một cách rõ ràng hay ngụ ý.

Publish không đảm bảo rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Từ bỏ, hiệu lực từng phần và thoả thuận hoàn chỉnh

Việc Publish không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều Khoản Dịch Vụ sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Dịch Vụ, bao gồm tất cả các điều khoản và điều kiện và các tài liệu khác mà Điều Khoản Dịch Vụ dẫn chiếu, bị tòa án có thẩm quyền quyết định rằng trái quy định của pháp luật, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để gần nhất với mục đích của điều khoản ban đầu trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, và các điều khoản còn lại của Điều Khoản Dịch Vụ sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Điều Khoản Dịch Vụ này, bao gồm các tài liệu được dẫn chiếu trong Điều Khoản Dịch Vụ (nếu có), tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và Publish và điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ và Tài Khoản của người dùng trên https://publish.vn/, thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa người dùng và Publish (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thỏa thuận nào trước đó và các phiên bản trước đây của Điều Khoản Dịch Vụ).

Nội dung của người dùng và quyền sỡ hữu trí tuệ

Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Tài Liệu người dùng cung cấp/sử dụng khi sử dụng dịch vụ trênhttps://publish.vn/. Tất cả Tài Liệu người dùng đăng tải lênhttps://publish.vn/ vẫn là của người dùng. Người dùng có thể xóa Tài Liệu thuộc sở hữu hoặc quyền quản lý của mình bất kỳ lúc nào.

Bằng cách tải Tài Liệu lên https://publish.vn/ khi sử dụng Dịch Vụ, người dùng đồng ý: (a) cho phép người dùng internet khác xem Tài Liệu người dùng đăng công khai lên https://publish.vn/; (b) cho phép Publish lưu trữ, và trong trường hợp Tài Liệu người dùng đăng công khai, người dùng cho phép Publish hiển thị và sử dụng Tài Liệu của người dùng; và (c) rằng Publish có thể, bất cứ lúc nào, xem xét và xóa tất cả các Tài Liệu được đăng tải lên https://publish.vn/ mà vi phạm quy định của pháp luật, có tranh chấp với bên thứ ba hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thanh toán phí dịch vụ

Người dùng sẽ thanh toán các khoản phí áp dụng đối với Dịch Vụ mà người dùng đăng ký bằng cách lựa chọn một trong các phương thức thanh toán sẵn có khi tiến hàng đặt Dịch Vụ trên https://publish.vn/.

Người dùng chịu mọi trách nhiệm tài chính phát sinh nếu có bất kỳ khoản thu nhập nào phát sinh cho người dùng được tạo ra do sử dụng Dịch Vụ.

Publish không áp dụng bất kỳ chính sách hoàn tiền nào cho người dùng.

Huỷ bỏ và chấm dứt

Người dùng có thể hủy bỏ Tài Khoản và chấm dứt sử dụng Dịch Vụ, theo quyết định của mình, bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo cho các kênh hỗ trợ của Publish. Các trường hợp hủy bỏ tài khoản/chấm dứt dịch vụ sẽ thực hiện như dưới đây.

Khi bất kỳ bên nào hủy bỏ việc sử dụng Dịch Vụ vì bất kỳ lý do nào:

  • Publish sẽ chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ cho người dùng và người dùng sẽ không thể truy cập vào tài khoản của mình nữa.
  • Trừ trường hợp được quy định khác tại Điều Khoản Dịch Vụ, người dùng sẽ không được hoàn trả bất kỳ khoản tiền hay khoản phí nào.

Publish giữ quyền điều chỉnh và chấm dứt Dịch Vụ, trường hợp Publish chấm dứt Dịch Vụ, Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc tài khoản của người dùng vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước tại bất kỳ thời điểm nào (trừ trường hợp có yêu cầu theo quy định của pháp luật). Việc chấm dứt Điều Khoản Dịch Vụ sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào đã phát sinh trước ngày chấm dứt.

Điều chỉnh dịch vụ và giá dịch vụ

Trong trường hợp điều chỉnh giá Dịch Vụ, Publish sẽ thông báo trước 07 (bảy) ngày. Thông báo thay đổi được đăng tải lên https://publish.vn/hoặc thông qua bất kỳ kênh liên lạc nào giữa Pulish và người dùng sẵn có.

Publish giữ quyền điều chỉnh hoặc không tiếp tục cung cấp, tại bất kỳ thời điểm nào, Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) mà có hoặc không có thông báo cho người dùng (trừ trường hợp quy định của pháp luật có yêu cầu khác).

Publish sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ điều chỉnh, thay đổi phí dịch vụ hay tạm ngừng Dịch Vụ.

Dịch vụ thử nghiệm (Beta Service)

Tùy từng thời điểm, Publish có thể, theo quyết định riêng của mình, mời người dùng sử dụng, trên cơ sở dùng thử, các tính năng trước khi phát hành hoặc tính năng đang được phát triển và chưa có sẵn cho tất cả người dùng, danh sách người dùng được mời tùy thuộc quyết định của Publish. Dịch vụ thử nghiệm có thể phải tuân theo các điều kiện và điều khoản bổ sung mà Publish sẽ thông báo cho người dùng được quyền dùng thử trước khi bắt đầu sử dụng. Người dùng đồng ý rằng sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai hoặc tiết lộ việc tham gia dịch vụ thử nghiệm mà không có sự đồng ý trước của Publish.

Publish không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng dịch vụ thử nghiệm sẽ hoạt động chính thức. Publish có thể ngừng các dịch vụ thử nghiệm vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

Publish sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến dịch vụ thử nghiệm đối với người dùng hay bất kỳ bên thứ ba nào. Dịch vụ thử nghiệm có thể không hoạt động giống như phiên bản chính thức được công khai sau đó. Publish có thể thay đổi hoặc không phát hành phiên bản cuối cùng hoặc phiên bản thương mại của dịch vụ thử nghiệm theo quyết định của mình.

Quyền của bên thứ 3

Ngoại trừ Publish và các bên liên kết của Publish, người dùng hoặc bất kỳ người nào tiếp cận Dịch Vụ được cung cấp bởi Publish theo Điều Khoản Dịch Vụ này, trừ khi được quy định khác trong Điều Khoản Dịch Vụ này, không có cá nhân hoặc tổ chức nào không phải là một bên của Điều Khoản Dịch Vụ này có bất kỳ quyền nào để thực thi bất kỳ điều khoản/nội dung nào của Điều Khoản Dịch Vụ này.

Phản hồi và đánh giá

Publish luôn tiếp nhận phản hồi và đánh giá từ người dùng nhằm cải thiện và bổ sung các Dịch Vụ được cung cấp. Khi người dùng gửi hay chia sẻ bất kỳ phản hồi, đánh giá hay ý tưởng nào liên quan đến Dịch Vụ, người dùng đồng ý rằng Publish có thể tự do sử dụng chúng mà không có bất kỳ hạn chế hoặc phải chịu bất kỳ trách nhiệm thanh toán hay bồi thường nào cho người dùng.

Quyền riêng tư và bảo mật thông tin

Publish cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và thông tin cá nhân của khách hàng. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, người dùng thừa nhận và đồng ý rằng việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Publish được điều chỉnh bởi Chính Sách Quyền Riêng Tư đăng tải trên https://publish.vn/.